Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

29/03/2019 -

AJORNAT. Família, entorn i atenció precoç
Pensant la intervenció en clau de competència

Adreçat als professionals de diferents disciplines (Treballadors socials, Psicòlegs, logopedes, fisioterapeutes… i altres professional) implicats en l'atenció a famílies i nens/as en edat primerenca.

Idioma del curs:  Castellà

Introducció

L'experiència professional vinculada a l'atenció a la família amb nens en edats primerenques del desenvolupament, ens ha anat acostant a dues idees centrals:
a) Que la millor de les intervencions en termes d'eficàcia, és aquella que posa al grup familiar en el centre de l'atenció.
b) Que la millor de les ajudes que podem oferir a la família, passa per la comprensió del que els seus membres creuen, esperen i necessiten. 
En aquest sentit defensem que la família és un col·laborador expert a l'hora de dissenyar el pla d'intervenció orientat a la creació del context social i afectiu adequat per al desenvolupament dels seus membres.
L'Atenció Precoç inclou, com sabem, múltiples accions sobre els diferents entorns amb els quals el nen interactua i es desembolica durant les primeres etapes del desenvolupament. En el curs incidirem especialment en la comprensió de l'entorn familiar i en la intervenció professional que té com a objectiu contribuir a la creació en aquest entorn, de les condicions suficients per al creixement i benestar del nen.
Aquest enfocament de treball pretén distanciar-se d'aquell altre centrat prioritàriament en les manques i limitacions familiars.

 

Objectius Generals

A) Proporcionar als participants elements d'anàlisis i comprensió, així com estratègies  

     per a la complexa tasca de l'acompanyament i intervenció a famílies afectades per  

    diverses alteracions en el desenvolupament d'algun dels seus membres més petits. 
B) Incidir en aquelles situacions que els participants plantegin com de major interès o  

     dificultat.
C) Reflexionar sobre els efectes d'un treball amb la família centrat en les seves

     capacitats i la seva necessària col·laboració. 

ACAP
Rosa González Merino, Diplomada en Treball Social. Postgrau en malaltia crònica. Formació específica en intervenció familiar (Centre Emili Mira i Centre Kine).
Ha desenvolupat el seu rol com a Treballadora Social, en àmbits diversos vinculats bàsicament
2
1
Normal: 125 €
Soci: 110 €
Hotel d´Entitats de la Pau
Pere Vergés, 1 planta 6 Barcelona
29 de març, 5 i 12 d'abril de 2019
de 10 a 14h.
12h
Descarregar Adjunt (ACAP 2019 familia, entorn i-1.pdf)