Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

28/01/2022 -

Webinar

LA  LOGOPEDIA  EN  LA  PETITA  INFANCIA : UNA ESPECIALITAT

 

Adreçat a: Logopedes i altres professionals que treballin en petita infància.

 

Introducció i objectius

 

Els infants que atenem estan evolutivament en edats d’adquirir i/o de perfeccionar tots els aspectes del llenguatge. Diverses teories sobre l’adquisició del llenguatge afirmen que el llenguatge s’adquireix com a resultat d’una sèrie de processos que es produeixen en la relació entre el nadó i els pares /cuidadors, que fan possible la individuació de l’infant i el seu ingrés a la simbolització.

Bruner, expert en el procés d’adquisició del llenguatge, ens diu: “ensenyar el llenguatge és ensenyar a usar el llenguatge, i això només és possible en l’àmbit de la comunicació”.

Per tant, la logopèdia en atenció precoç, en la majoria dels casos, no tracta ni d’ensenyar a parlar, ni de corregir un llenguatge que està encara en procés d’adquisició poc o gens avançat.

Un dels objectius del curs consistirà en conèixer els esmentats processos per tal de poder apropar-nos a la comprensió del moment evolutiu en que es troba cada infant en relació als processos de individuació i simbolització, tenint en compte les seves característiques personals. Per altra banda aprofundirem en el coneixement de la valoració qualitativa del joc, del llenguatge i de la relació, com a eines per la comprensió dels casos.   

  

Metodologia:

 

Es presentaran les bases teòriques en relació als processos de diferenciació i de simbolització que es produeixen en el context de les primeres relacions, necessaris per l’adquisició del llenguatge.

Es desenvoluparà la importància de la valoració qualitativa del llenguatge, del joc i de la història clínica per la comprensió de cada cas i les línies generals del tractament logopèdic en la petita infància. S’il·lustrarà amb la presentació de casos.

 

 

Material necessari:

S’acceptarà la presentació de casos. Seria recomanable que la persona que presenti el cas aportés:

- 10’ de transcripció de la interacció verbal entre l’infant i el logopeda i/o la mare o pare durant una sessió.

-El relat del contingut de la sessió (activitat, joc, situacions significatives, relació..).

-L’anamnesi del cas.

Secretaria ACAP.
Maria Rinos Martí
Pedagoga i logopeda- Logopeda del Servei de Logopèdia de Sant Joan de Déu (1975-1987)- Professora de l’escola de Patologia del llenguatge de l’Hospital de Santa Creu i Sant Pau (1985-2001)- Logopeda del CDIAP de Sant Feliu i Sant Vicenç dels Horts (1987-2018).
8
4
Normal: 210 €
Soci: 170 €
Zoom
Videoconferència
28 de gener, 25 de febrer i 25 de març de 2022.
15-18h
9 h.
Descarregar Adjunt (2022 Programa Logopèdia petita infància - Maria Rinos.pdf)