Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

01/02/2022 -

Webinar ANUL.LAT

INTERVENCIONS CENTRADES EN L'ENTORN DEL/A NEN/A :

 L'atenció en el domicili. El grup de famílies. El treball inter-xarxes.

    Adreçat a: Professionals interessats en el treball amb famílies i els seus entorns de relació.

 

INTRODUCCIÓ

 

La pràctica diària ens confronta a situacions de dificultat social que van prenent formes cada vegada més complexes, plantejant-nos nous reptes en l'acompanyament i atenció a les famílies.

Aquesta complexitat, per a ser abordada, requereix en primer lloc, de l'anàlisi i comprensió de l'ésser humà i també i molt especialment, dels diferents contextos on es desenvolupa la seva vida. Són els llocs on es concreten les seves accions i comportaments.

Sent que un dels objectius de l'Atenció precoç, és contribuir juntament amb la família, a la creació del context físic, emocional i social adequat per al desenvolupament del nen, el curs és una invitació a pensar en intervencions possibles i en algun sentit “oblidades”, en les quals l'entorn de relació del nen, té un protagonisme central.

Pensarem aquest entorn com a espai “generador” de dificultat i al mateix temps com a espai on podem trobar les claus per a la millora i el canvi de la situació.

 

Hem optat per tres modalitats d'intervenció que requereixen d'elements comuns:

- La perspectiva interdisciplinària.

- La relació i comunicació, com a eines centrals.

- Integrada en un treball més ampli que implica altres intervinents de la xarxa.

- Potència la participació i el protagonisme de la família.

- Limitada i a revisar en el temps.

- Pretén objectius amplis.

 

 

OBJECTIUS

 

- Aproximar-nos al coneixement i la comprensió dels diferents elements que conformen els diversos i singulars entorns,  en els quals,  “les infàncies” viuen.

- Adquirir noves habilitats tècniques per a l'atenció i acompanyament del nen i la família, dins dels seus entorns de pertinença i referència.

 

 

 

METODOLOGIA

 

Enfocament teoricopràctic. Cada sessió integrarà aspectes del marc teòric, metodològic i tècnic, propi de cada modalitat d'intervenció proposada. Incorporant, així mateix,  material de la pràctica diària de les participants.

Secretaria ACAP.
ROSA GONZALEZ MERINO. Treballadora Social. Postgrau en malaltia crònica. Formació específica en treball amb famílies. Experiència en Atenció Precoç. Docent i supervisora.
12
4
Normal: 230 €
Soci: 155 €
Zoom
Videoconferència
1, 22 de febrer , 1, 22 de març de 2022
12 - 14:30h
10 h.
Descarregar Adjunt (2022 Programa Intervencions centrades en l´entorn del nen R Gonzalez.pdf)