Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

02/02/2018 - La Logopèdia en l'atenció precoç. Introducció a la funció del logopeda al CDIAP (Inscripció Col·legiats i Estudiants CLC)

*NOTA: En el cas de ser col·legiat, cal afegir el número de col·legiat a la pestanya d'altres.

Dirigit a Logopedes que s’inicien en l’exercici professional en el context d’un CDIAP o estudiants de 4rt de Grau de Logopèdia.

Introducció

Els Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP)
de la xarxa pública de Catalunya es caracteritzen per la seva
metodologia de treball interdisciplinària, com a principal eina, per
dur a terme tot el procés de prevenció i atenció als infants amb
trastorns del desenvolupament o amb risc de patir-los, d’una forma
autònoma i autogestionada.
Actualment existeixen 96 CDIAP repartits per tot Catalunya què, en
conjunt, atenen més de 40.000 infants i les seves famílies al llarg
de l’any.
La logopèdia és una de les disciplines incloses en la composició
professional obligatòria dels CDIAP, regulada pel Decret 261/2003
que esdevé, absolutament imprescindible, atès que gairebé la meitat
dels motius de consulta i demandes d’atenció terapèutica estan
relacionades amb el llenguatge i la parla. Les altres professions que
completen l’equip multidisciplinari són, principalment, la psicologia,
fisioteràpia, neuropediatria i el treball social.
La perllongada crisi econòmica dels últims anys ha obligat a imposar
fortes restriccions a les dotacions de recursos públics necessaris
per donar resposta a una demanda d’atenció que no ha deixat
de créixer. La conseqüència ha estat un sever estancament en la
incorporació de nous professionals al sector, necessaris, tant per
adaptar-se a la major demanda existent com per compensar el
natural relleu generacional.
Lentament, es van veien senyals en la direcció de la normalització
de les dotacions de recursos i s’obren oportunitats de feina per
nous professionals.
Des del Col”legi de Logopedes de Catalunya i l’Associació
Catalana d’Atenció Precoç, pensem que és un bon moment per
oferir una introducció a la feina interdisciplinària dels Centres de
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç.

Objectius

L’objectiu general d’aquest curs és que el participant conegui el
rol del logopeda en l’atenció integral del nen i la seva família en
Col·legi de Logopedes de Catalunya • 93 487 83 93 • info@clc.cat • www.clc.cat
Associació Catalana d’Atenció Precoç • 93 498 71 28 • acap@acap.cat • www.acap.cat
A càrrec de: CLC i ACAP
l’atenció precoç i adquireixi eines per a la reflexió i l’abordatge dels
trastorns del llenguatge i la comunicació en aquest context.
Objectius específics:
1. Entendre la perspectiva global del desenvolupament des d’un
punt de vista biopsicosocial.
2. Conèixer el paper del logopeda als CDIAP, tenint en compte tant
les funcions pròpies com les de l’equip així com les diverses
realitats que ens trobem i les seves limitacions.
3. Reflexionar sobre el present i el futur dels logopedes en atenció
precoç.
4. Conèixer les principals característiques del treball logopèdic de
la comunicació en el TEA, trastorns de la parla i trastorns del
llenguatge en atenció precoç
5. Conèixer els principals motius de consulta dels usuaris.
6. Conèixer la metodologia de treball interdisciplinària.
7. Conèixer els aspectes normatius, legals, ètics i de funcionament
dels CDIAP.

Metodologia

La metodologia combinarà exposicions magistrals, presentació de casos,
debats i reflexions conjuntes a l’aula.

Gemma Andreu i Belen Gonzálvez.
· Núria Beà, Neuropediatre.
· Sílvia Ferraté, Logopeda.
· Berta Salvadó, Logopeda.
· Lina Zaurin, Psicòloga.
· Raquel López, Fisioterapeuta.
· Adela Rodriguez, Treballdora Social.
· Miquel Àngel Rubert, Gerent de l'ACAP.
25
9
Normal: 240 €
Soci: 240 €
Passatge Pagès, 13- 08013 Barcelona
Col.legi de Logopedes de Catalunya
2 i 16 de febrer i 2 i 16 de març
de 10h a 14h i de 15h a 18h
28h
Descarregar Adjunt (Programa CLC.pdf)