Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

03/11/2021 -

INTERVENCIÓ PSICOTERAPÈUTICA AMB NENS/ES AMB DIFICULTATS GREUS DE RELACIÓ I COMUNICACIÓ

Adreçat a: Professionals vinculats a l'Atenció Precoç ( Psicòlegs, logopedes, psicomotricistes, fisioterapeutes, psicopedagogues), i altres professionals  interessats en la psicologia dinàmica i els problemes en el desenvolupament.

Objectius

 

• Atorgar als professionals un coneixement introductori sobre les aportacions de la psicologia dinàmica a la problemàtica de les dificultats greus de relació i comunicació. Pertorbacions psíquiques greus en nens.

 

• Subministrar recursos teòric – clínics que els permetin un abordatge interdisciplinari considerant com a central el singular de les produccions de cada nen més enllà de les classificacions psicopatològiques.

 

• Capacitar als professionals per a interactuar amb solvència en els equips interdisciplinaris dedicats a la prevenció diagnòstic i tractament dels problemes en el desenvolupament durant els primers anys de vida.

 

• Aconseguir el reconeixement de la complexitat dels processos psíquics que permeten a un nen des de nounat arribar a ser un nen que aconsegueix una certa autonomia. Respectant les diferents pautes culturals que sostenen diferents maneres de criança, sostenint d'aquesta forma,  un espai singular per a cada beu i nen petit.

 

• Formar-los perquè comprenguin la importància que tenen els pares en la criança d'un nen. Sostenint la demanda d'un abordatge que involucri i sostingui als pares en les situacions inherents a la criança d'un nen.

 

 

 

CONTINGUTS

 

Conceptuals

Problemes en el desenvolupament infantil com a concepte – Problemes en la infància o la infància en problemes - Pertorbacions psíquiques greus un concepte per a la clínica –

El psicopatològic – El diagnòstic psicopatològic - psicosi i autisme – Trets de desconnexió – La clínica amb nens amb dificultats greus de relació i comunicació. pertorbacions psíquiques greus. Com jugar amb els nens/as que no juguen. El joc com instrument terapèutic. El treball amb pares i mares. I l'escola? Com treballem amb l'escola?

 

Procedimentals

 

a) Es dictaran classes virtuals, sobre els conceptes a desenvolupar.

b) Es realitzaran anàlisi i reflexió de textos.

c) Es presentaran materials clínics, filmacions de tractaments de pacients en diferents moments i vinyetes clíniques, per a una anàlisi dels diferents moments en el tractament d'aquest nen.

 

Actitudinals

 

a) És tractar que els participants de la capacitació aconsegueixin reflexionar pel lloc que ha de tenir un diagnòstic psicopatològic en la clínica amb nens.

b) Que analitzin i reflexionin sobre la necessitat de mantenir als nens el seu lloc en tot abordatge terapèutic d'un problema en el desenvolupament.

c) Estar capacitades per reflexionar sobre les diferències entre la denominació psicopatològica i l'expressió singular que es produeix en cada nen.

d) Comptar amb la informació sobre els processos psíquics que determinen la possibilitat o no de l'estructura de l'aparell psíquic i els efectes en les dificultats de dita estructuració

 

 

MODALITAT DE TREBALL

 

Es realitzaran exposicions teòriques, mostra de vídeos i anàlisi de textos. Presentacions per part dels participants, també hi haurà espais de reflexió grupal en diferents moment del curs.

ACAP
Fernando Maciel: Llicenciat en Psicologia. Universitat de Buenos Aires. Psicoanalista.

Marta Prat de la Riba: Psicòloga i Psicoanalista. Coordinadora unitat TEA. Clínica Sardenya.
25
10
Normal: 225 €
Soci: 200 €
Zoom
Videoconferència
3, 8, 17, 24 i 29 de novembre.
12-15h
15h
Descarregar Adjunt (Interv psicoterap amb nens dificultats greus.pdf)