Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

17/02/2021 -

Webinar

GRUP D’ASSESSORAMENT LOGOPÈDIC

10 sessions ( febrer-desembre)

Adreçat a: logopedes i altres professionals que treballen amb el nen petit amb dificultats en l’adquisició i el desenvolupament del llenguatge

 

                                                                  

 

Introducció i objectius

Els logopedes treballem molt sovint amb nens que no tenen únicament dificultats en el desenvolupament del llenguatge. Sovint presenten dificultats en el pensament i/o dificultats emocionals i relacionals més o menys greus. Aquestes estan moltes vegades relacionades amb dificultats per accedir a la simbolització i per la construcció d’una  subjectivitat pròpia. 

Cal conèixer i comprendre el funcionament cognitiu, relacional, instrumental i del llenguatge de cada nen per afavorir el seu desenvolupament ajustant-nos al seu nivell cognitiu i del llenguatge i a les seves necessitats emocionals i relacionals, incloent de la forma més adient la seva família en la nostra tasca. La valoració qualitativa del llenguatge de cada nen, la valoració del seu joc i la seva història clínica ens aporta molta informació en aquesta tasca i en l’orientació del tractament. Aquest espai d’assessorament pretén ajudar en aquesta reflexió en cada un dels casos que es presentin.   

Pel que fa a l’etiqueta diagnòstica del llenguatge usarem la terminologia de la classificació diagnòstica de D. V. M. Bishop de l’any 2017 amb algunes variacions

 

Metodologia:

-Valoració qualitativa del llenguatge i del joc del nen per conèixer-lo a nivell relacional, emocional, cognitiu i verbal.

-Establiment de línies bàsiques en l’enfocament del tractament.

 

 

Material necessari:

La persona que presenti el cas haurà de portar:

- 10’ de transcripció de la interacció verbal entre nen i el logopeda i/o la mare o pare durant una sessió.

-El relat del contingut de la sessió.

-L’anamnesi del cas.

Acap
Maria Rinos Martí
Pedagoga i logopeda- Logopeda del Servei de Logopèdia de Sant Joan de Déu (1975-1987)- Professora de l’escola de Patologia del llenguatge de l’Hospital de Santa Creu i Sant Pau (1985-2001)- Logopeda del CDIAP de Sant Feliu i Sant Vicenç dels Horts (1987-2018)
8
5
Normal: 295 €
Soci: 275 €
Grups de Treball: 255 €
Logopedes
zoom
virtual
dimecres 17/2, 17/3, 21/4, 19/5, 16/6, 14/7, 15/9, 20/10, 17/11 i 15/12.
16-18h
20h
Descarregar Adjunt (Assessorament logopédic 2021.pdf)