Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

10/10/2019 - FISIOTERÀPIA AMB INFANTS AMB AUTISME, EL DESENVOLUPAMENT DEL COS EN TEA.

SEGONA EDICIÓ

Adreçat a: fisioterapeutes, psicomotricistes i persones que treballen dins de l’àmbit de l’atenció primerenca amb infants que presenten dificultats en la vinculació, la relació, la comunicació i el desenvolupament motriu.

Mètodes docents :

Es facilitarà un material de lectura i recomanacions bibliogràfiques, i es farà ús de material audiovisual i de power point durant les sessions. Es deixaran espais per compartir experiències del dia a dia amb els infants, a partir de vinyetes de casos presentats pels assistents, s’enllaçarà tot lo après en el seminari.

 

Introducció:

Les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista tenen un funcionament mental i desenvolupament propi, es parla molt de les dificultats d’ordre emocional i social però menys de les dificultats sensorials però sobretot motrius que estan en la base de moltes de les seves altres dificultats. Sovint en intervenció precoç són els fisioterapeutes els que reben en tractament aquests infants i necessiten d’informació específica al respecte. Cada cop surten més estudis sobre la vinculació entre l’autisme i el desenvolupament corporal, a través d’aquests estudis i material clínic intentarem trobar eines de comprensió i intervenció.

 

Objectius:

  • Entendre que representa el cos en el desenvolupament i com el nadó s’organitza i s’estructura a partir d’aquest per anar adquirint una identitat.
  • Comprendre el funcionament mental de les persones amb TEA i el seu desenvolupament motriu i emocional.
  • Dotar d’eines d’intervenció precoç amb persones amb TEA i l’acompanyament a les seves famílies.
  • Saber detectar senyals d’alarma de Trastorn de l’Espectre Autista en els més petits.
  • Ajudar a la comprensió i integració d’aspectes emocionals que els infants ens  mostren i ens comuniquen  a través de l’expressivitat psicomotriu (la postura, el to muscular, el moviment i el cos) per tal de poder ajustar millor la nostra intervenció amb una mirada més global, creant connexions i tenint en compte tots els aspectes de la persona: desenvolupament motriu, emocional i relacional-social.

ACAP
Marina Mestres Martorell, psicòloga i fisioterapeuta, coordinadora del Centre de Formació i Recerca Carrilet de Barcelona, específic per a persones amb TEA, professora del grau de fisioteràpia de la Universitat de Lleida, fundadora de l’Espai Essen, Lleid
30
11
Normal: 150 €
Soci: 140 €
Grups de Treball: 135 €
Fisioterapeutes
Hotel d´Entitats de La Pau . Barcelona
Pere Vergés, 1, 6a. planta 08020 Barcelona
10 d´octubre, 14 de novembre, 12 de desembre de 2019.
de 10 a 15h.
15h
Descarregar Adjunt (ACAP 2019 fisioterapia amb infants.pdf)