Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

10/05/2019 -

Els trastorns del llenguatge a la infantesa

Adreçat als professsional dels centres d’atenció precoç.

Introducció

L’entrada del nen en el llenguatge presenta en ocasions formes que no són les habituals i que desconcerten als pares i als professionals que treballen amb ells; doncs accedir al llenguatge no és només dir paraules sinó que implica també la inclusió del nen en el paraula, en el diàleg, la conversa i el discurs. Des del mutisme més extrem en alguns autismes, passant per les dislèxies sense un origen fisiològic, i fins a les frases interrompudes o les al·lucinacions verbals en les psicosis a la infantesa; aquests símptomes, que s’expressen en el llenguatge, permeten orientar el diagnòstic i el tractament en l’atenció ambulatòria dels més petits.

 

Metodologia

Curs de  tres sessions de quatre hores de durada.

Cada sessió contemplarà una part teòrica introductòria a partir de textos de referència que aborden aquestes qüestions, i un temps per a la discussió entorn a les vinyetes aportades pels alumnes i pel propi docent.

 

Aspectes teòrics:

  • L’entrada del nen en el llenguatge.
  • Diferències entre llenguatge, comunicació, paraula i discurs.
  • Diferents usos del llenguatge en el nen.
  • El trastorn de llenguatge com a símptoma.
  • El llenguatge i el cos.
  • El trastorn del llenguatge com a eina de diagnòstic i de tractament.
  • Les particularitats del llenguatge en els nens diagnosticats de TEA.

 

 

ACAP
Iván Ruiz Acero Psicòleg, psicoanalista. Membre de l´ Escola Lacaniana de Psicoanàlisi i de l’Associació Mundial de Psicoanàlisi
30
5
Normal: 125 €
Soci: 110 €
Hotel d´Entitats de la Pau
Pere Vergés, 1 planta 6 Barcelona
10 de maig, 7 de juny, 14 de juny
de 10 a 14h.
12h
Descarregar Adjunt (ACAP 2019 els transtorns.pdf)