Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

31/10/2018 -

Treball amb pares i/o mares

Introducció:

 El curs sobre "treball amb pares" té com a objectiu oferir un espai de reflexió que permeti situar les funcions parentals i els seus efectes en el desenvolupament de l'infant. Des d'aquesta perspectiva i a través de casos i vinyetes clíniques es pretén reflexionar sobre la funció del professional de CDIAP en relació a la tasca a realitzar amb els pares, així com  pensar en l'entramat de les funcions parentals i els seus efectes en la subjectivitat de l'infant.   

 

Objectius:

· Pensar en la responsabilitat, funcions parentals i posicionament dels pares respecte el malestar del seu fill. 

·  Reflexionar sobre la intervenció amb pares als CDIAP i les seves modalitats (pares dins de la sessió amb l'infant, entrevistes...)

Secretaria de l'Acap
Ana Martínez, psicòloga especialista en psicologia clínica i psicoanalista.
30
12
Normal: 60 €
Soci: 45 €
Hotel d´Entitats de La Pau . Barcelona
Pere Vergés, 1, 6a. planta 08020 Barcelona
31 d'octubre de 2018
de 10h a 14h
4h
Descarregar Adjunt (ACAP 2018 treball amb pares i o mares.pdf)