Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

11/10/2018 - Construint el diagnòstic social en l’atenció precoç (Inscripció Grup de Treball Social ACAP)

Introducció:

En l’actualitat, ens trobem que per a les intervencions dirigides a la població infantil des dels CDIAP, un equip multidisciplinari realitza un diagnòstic bio-psico-social de l’infant a partir de l’Organización Diagnóstica en Atención Temprana (GAT, 2004, 2008, 2011) i estableix un pla terapèutic per tal de donar resposta a les dificultats detectades de l’infant i la seva família. (GAT, 2005)

No obstant això, per a les intervencions dirigides a l’entorn, amb l’objectiu de reduir els factors sociofamiliars de risc o augmentar els de protecció en les famílies, no existeix cap instrument diagnòstic que permeti quantificar el nivell de risc i que orienti el tipus d’intervenció des de l’àmbit social.

 

Així doncs, s’ofereix una formació teorico pràctica sobre la metodologia del treball social aplicada a l’àmbit del CDIAP.  S’expliquen els aspectes teòrics del CDIAP, la metodologia del treball social en el CDIAP, les eines del treball social i casos pràctics.

 

Objectius:

Oferir una nova perspectiva del diagnòstic social i la intervenció social plantejada des de la disciplina del Treball Social per intervenir en l’àmbit de l’atenció precoç. D’aquesta manera, es pretén facilitar en el/la professional l’adquisició d’una nova metodologia que faciliti la seva actuació. Aquesta proposta parteix de l’Organización Diagnóstica en Atención Temprana i es nodreix de les aportacions dels autors i autores clàssiques del Treball Social i del Grup de Treball Social de CDIAP.

 

Objectius específics:

 • Reflexionar críticament sobre les possibilitats reals de fer un diagnòstic social en l’atenció precoç.
 • Revisar les organitzacions diagnòstiques en l’atenció precoç.
 • Donar a conèixer el mètode Jade.
 • Reflexionar críticament sobre les possibilitats reals de la intervenció social en l’atenció precoç.
 • Revisar els diferents tipus d’intervenció i perspectives teòriques del Treball Social en l’atenció precoç.


Mètodes docents :

Exposicions teòriques:

 • El diagnòstic social.
 • Les organitzacions diagnòstiques de l’àmbit social en l’atenció precoç (llistat d’indicadors i ODAT).
 • Anàlisi del mètode Jade i resultats de la prova pilot en l’atenció precoç.
 • Tipus d’intervenció des del Treball Social en l’atenció precoç (Intervenció social breu, acompanyament social i tractament social).
 • Principals models o perspectives teòriques del Treball Social: amb orientació psicològica (psicodinàmic, cognitiu-conductual), funcionals (centrat en la tasca, d’intervenció en crisi), interpretativistes (sistèmic, humanista) i transformadors (construccionista, crític-radical).
 • La família: Subjecte d’intervenció
 • L’entorn sociofamiliar i la intervenció

Exposició pràctica:

 • Exercicis pràctics individuals i grupals.
 • Anàlisi del Jade vs l’ODAT.

Secretaria de l'Acap
· Adela Rodríguez, treballadora social del CDIAP Martorell.
· Jaume García, treballador social i antropòleg del CDIAP FCSD.
25
1
Normal: 140 €
Soci: 97 €
Hotel d´Entitats de La Pau . Barcelona
Pere Vergés, 1, 6a. planta 08020 Barcelona
11 i 25 d'octubre i 8 i 22 de novembre
de 16h a 19h
12h
Descarregar Adjunt (ACAP 2018 Construint el diagnostic.pdf)