Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

20/04/2018 - Aportacions al diagnòstic global del nen petit a través de la valoració del seu llenguatge. (Inscripció General)

Justificació
Les últimes investigacions demostren que el trastorn del llenguatge no és un trastorn específic i és important la reflexió sobre quines àrees del desenvolupament estan afectades en aquest trastorn.

Objectius 
Aprofundir en la comprensió global del nen a través de la valoració del seu llenguatge mitjançant eines i argumentacions teòriques.

Continguts
Els orígens del pensament. La capacitat simbòlica. L’accés a un llenguatge propi i simbòlic al servei de la comunicació i el pensament. Valoració d’aquests aspectes en un nen amb un trastorn del llenguatge.

Metodologia
• Presentació d’un vídeo d’un fragment de sessió.

• Valoració d’una sessió de joc i d’un fragment de transcripció del llenguatge.

• La valoració del llenguatge es farà a través de la presentació d’un esquema dels aspectes més rellevants del llenguatge.

• Presentació història clínica del cas.

• Valoració global del cas.

• Articulació amb la teoria.

Secretaria de l 'Acap
Maria Rinos Martí, Logopeda nº col: 3200-Pedagoga. Logopeda al servei de logopèdia de S. Joan de Déu des de 1975 fins 1987. Logopeda en el CDIAP de Sant Feliu de Ll. I S. Vicenç dels Horts des de l’any 1987 fins l’actualitat. Professora i logopeda a l’Esc
35
12
Normal: 40 €
Soci: 30 €
Hotel d´Entitats de La Pau . Barcelona
Pere Vergés, 1, 6a. planta 08020 Barcelona
20 d'abril de 2018
de 10h a 14h
4h
Descarregar Adjunt (Curs Aportacions.pdf)