Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

11/05/2018 - Jornada de treball “La implicació corporal (tònic-emocional) en el treball terapèutic amb la petita infància. La proposta de la Psicomotricitat relacional”

Des de la Comissió de P sicomotricistes de l’ACAP tornem a organitzar una Jornada de reflexió sobre el lloc del treball corporal en la clínica infantil.

Aquesta vegada hem convidat a la professora Anne Lapierre, co-creadora de la Psicomotricitat Relacional, en col.laboració amb el seu pare: André Lapierre.

Aquesta línia de pensament psicomotriu ha tingut presència i tradició en el nostre país a la Universitat de Vic, amb la que ha col.laborat en les formacions de psicomotricistes des de fa 30 anys, de la ma de la exquisita Núria Franc i, posteriorment, de la entranyable Montse Rizo. També està present en les formacions que s’imparteixen des de la Universitat de La Laguna (Illes Canàries), dirigides pels professors Miguel Llorca i Josefina Sánchez.

La seva proposta posa l’accent en la intervenció corporal com a eina de comunicació i transformació a partir de la relació i aporta interessants elements de reflexió i profundització en aspectes metodològics de les sessions de psicomotricitat, així com en la simbologia del material, de l’espai i l’anàlisi de les vivències dels participants. És especialment destacable la dedicació que aquesta
línea de pensament ha fet al capítol de la formació personal del psicomotricista dirigida a la seva capacitació
professional, però han anat més enllà al crear la modalitat de l’»Anàlisi Corporal de la Relació», com un
mètode de treball terapèutic amb els adults.

Tindrem ocasió, també, de comprovar com pensa i contempla la intervenció terapèutica psicomotriu en la
petita infància a partir de la presentació de un cas clínic.

Comissió de P sicomotricistes de l’ACAP
Anne Lapierre: creadora de l’Anàlisi Corporal de la Relació. Co-creadora de la Psicomotricitat Relacional en col.laboració amb André Lapierre. Doctora Honoris causa de Relació d’Anàlisi Corporal i psicomotricitat relacional (Associació Brasilera
de Medec
30
12
Normal: 70 €
Soci: 40 €
Hotel d´Entitats de La Pau . Barcelona
Pere Vergés, 1, 6a. planta 08020 Barcelona
11 de maig de 2018
de 9.30h a 13.30h
4h
Descarregar Adjunt (Jornada_de_treball_Psicomotricistes 2018_ACAP.pdf)