Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

20/04/2018 - Abordatge terapèutic de l'extremitat superior i la funció manual a l'atenció precoç (Inscripció Grup de Treball Fisioterapeutes ACAP)

JUSTIFICACIÓ

L'abordatge terapèutic en pediatria requereix una actualització contínua de coneixements sobre la comprensió de les necessitats globals del nen i la seva família, també sobre determinades intervencions terapèutiques concretes i eficaces. El desenvolupament de l'habilitat motriu fina es produeix a través de l'experiència del nen mentre aconsegueix, explora els objectes, la seva utilitat, la seva forma la seva textura... D'aquesta manera el nen va creant un programa motor que li permetrà gestionar les seves mans de la manera més eficaç.
Quan existeix dèficit neurològic que afecta els membres superiors, ja sigui d'origen central o perifèric, la mà o l'extremitat superior del nen pateix una "disfunció", aquesta generarà un desequilibri que acabarà modificant els braços de palanca i les estructures estabilitzadores s'aniran afeblint i perdent progressivament la posició en la qual treballen de forma òptima, sent la seva funció cada vegada més deficitària, provocant fatiga, desús i deformitat. La rehabilitació consisteix a buscar una sèrie d'estratègies terapèutiques que ajudin al nen, a través de la pràctica en tasques significatives per a ell, a modelar l'activitat i la funció, amb la finalitat de produir canvis en la seva representació cortical. La pràctica implica acceptar que el nen no farà servir la mà d'una forma "ideal", portant amb si riscos per a les estructures que hem de contemplar i intentar prevenir amb el tractament, ja que sabem que dèficits a aquest nivell, podran minvar en el futur la funcionalitat i l'ús d'aquesta extremitat.

Els avanços en neurociència, les teories sobre aprenentatge motor i la CIF ens mostren noves directrius teòriques-pràctiques a l'hora de planificar les intervencions terapèutiques primerenques més eficaces, encaminades no només a millorar l'ús i la integració de l'extremitat superior afectada, sinó també a ocupar-nos de les estructures, per evitar en tant que sigui possible futures limitacions de l'activitat i les restriccions a la participació del nen en activitats funcionals (desenvolupament motor i control postural, les activitats de la vida diària, el joc, vestir-se, alimentar-se...).

És important saber valorar en quines condicions i en quin context el nen és més capaç d'usar eficaçment les seves mans, i quins són els factors que interfereixen negativament sobre la seva activitat. Per tot això és imprescindible comptar amb eines d'avaluació que ens permetin observar el comportament motor, sensorial i funcional per després poder organitzar, planificar, adaptar l'activitat a l'entorn natural del nen, incloure pautes d'ergonomia, ortesis amb diferents materials, embenatges... i fins i tot la indicació quirúrgica en un moment determinat. Perquè una intervenció sigui el més eficaç possible, durant els primers anys, és imprescindible la implicació de la família i fins i tot del propi nen, així com un abordatge interdisciplinari entre els diferents especialistes que tracten al nen (fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, terapeutes especialitzats a la mà, mèdics rehabilitadores, cirurgians ortopèdics, traumatòlegs...).

Per aquest motiu, aquest curs està dirigit a tots aquells professionals interessats a aprofundir sobre la importància de l'extremitat superior i la funció de manipulació, així com en l'evidència i eficàcia en l'aplicació de nous enfocaments terapèutics en pediatria.

El curs està organitzat en quatre seminaris, dos teòrics de 20 hores i dos pràctics, un d'ells dividit en dos divendres estarà dedicat a l'aprenentatge de la fabricació de fèrules a partir del raonament clínic (16 hores) i l'altre per a la presentació de casos clínics aportats pels alumnes els dies 5 i 6 d'octubre de 14 hores.

 

OBJETIUS

 • Conèixer com es desenvolupa la funció manual en els nens i la seva implicació funcional en el desenvolupament.
 • Aprofundir en l'aplicabilitat de les pràctiques basades en l'evidència en atenció precoç.
  • Treballar la planificació d'objectius conjuntament amb la família.
  • Donar a conèixer una metodologia per dur a terme aquestes estratègies en l'entorn.
 • Aprofundir en les característiques d'algunes lesions amb afectació de l'extremitat superior: hemiparèsia congènita i paràlisi braquial obstètrica, etc.
 • Donar a conèixer les teràpies intensives de l'extremitat superior més actuals basades en l'evidència i la seva aplicabilitat: CIMT, BIM, HABIT, Habit-ILLE.
 • Promoure i introduir l'Activitat Física en pediatria: activitat aquàtica, hipoteràpia per promoure l'aprenentatge mitjançant la pràctica i la participació etc.
 • Oferir eines de classificació i valoració de l'extremitat superior: miniMACS i MACS, BFMF 2, ABILHAND-Kids, miniCHEQ i CHEQ, Avaluació SHUEE.
 • Saber avaluar la mà en el nadó de 3 a 12 mesos amb risc neurològic: Escala HAI.
 • Conèixer com avaluar la rajo assistent en el nen de 18 mesos a 12 anys amb afectació unilateral tipus PBO o hemiparèsia. Escala AHA.
 • Aprendre a confeccionar fèrules en funció de les limitacions i restriccions a la participació que presenti cada nen.
 • Conèixer els materials i la seva utilització.
 • Conèixer quina és l'arquitectura i bases per a la seva construcció.
 • Aprendre a confeccionar fèrules d'avantbraç, canell i polze basat en el raonament clínic.
 • Analitzar i avaluar els casos clínics presentats pels alumnes en l'últim seminari.

 

METODOLOGIA

El curs és fonamentalment teòric-pràctic. Cada seminari s'inicia amb una explicació teòrica sobre les matèries plantejades i per una demostració pràctica del professor, exposició d'exemples i casos clínics que reforcin els conceptes teòrics descrits amb la finalitat de què els alumnes puguin arribar a tenir una idea d'allò més real possible dels continguts del seminari en qüestió i els alumnes puguin fer una reflexió i un plantejament de les activitats a realitzar sota l'observació del professor que realitzarà les correccions i / o indicacions que consideri oportunes.

Ascensión Martín: Fisioterapeuta-psicomotricista
del CDIAP Mollet.
· Ascensión Martín: Fisioterapeuta-psicomotricista
del CDIAP Mollet.

· Rocío Palomo: Fisioterapeuta en pediatria al CDIAT APANDID.

· Vicenç Punsola: Fisioterapeuta i terapeuta de mà.
22
3
Normal: 700 €
Soci: 700 €
CDIAP de Mollet IMSDP
Carrer Riera, 7 13, 2º 08100 Mollet del Vallès
20, 21 i 22 d'abril, 8, 9 i 10 de juny, 28 i 29 de setembre, i 6 i 7 d'octubre de 2018
20/04 de 15-20h 21/04: de 9-14h i de 15:30 a 20:30h 22/04: de 9-14h 8/06: de 15-20h 9/06: de 9-14h i 15:30- 20:30 10/06: de 9-14h 28 i 29/09: de 9-14h i 15:30-18:30h 6/10: de 9:30-14:30h i de 15:30-19:30 7/10 de 9-14h
70h
Descarregar Adjunt (Pr. Abord. terep. ex.sup. i func. manual.pdf)
Descarregar Adjunt (Curs Abordatge terapèutic de l'extremitat superior.pdf)