Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

02/02/2018 - Primera infància: un laberint a transitar

A qui va dirigit

Psicòlegs, fisioterapeutes, logopedes, pediatres, mestres, psicopedagogs, pedagogs, i en general, a professionals que treballen amb primera infància.

Introducció

Des del moment de néixer, inclús des de abans, el nadó entra en un intricat procés en el que es va constituint com a subjecte. El trànsit per les primeres etapes de la vida comporta nombrosos reptes, accidents, entrebancs, als que el nen haurà de respondre. Serà en la invenció de les seves respostes que s’anirà constituint, així com també anirà construint la seva realitat psíquica.

La psicoanàlisi és una eina que permet abordar l’experiència subjectiva del nen, reflexionar sobre la seva complexitat, així com també desxifrar les manifestacions simptomàtiques. 

Aquest curs està adreçat a professionals de la primera infància que vulguin conèixer aquells conceptes bàsics de la psicoanàlisi que permeten una millor comprensió del desenvolupament del nen i dels seus trastorns.

Té caràcter introductori pel que fa als conceptes i les bases teòriques que s’exposaran. Per altre banda, el treball es farà també a partir de la presentació d’observacions dels docents i dels participants.

Conèixer la dimensió subjectiva que hi ha darrere les manifestacions simptomàtiques pot ser de gran utilitat per a tots aquells professionals que treballen en l’àmbit de la primera infància (CDIAP, EAP, CSMIJ, escola bressol i infantil, pediatria, infermeria). Aquest curs està adreçat a psicòlegs, fisioterapeutes, logopedes, pediatres, mestres, en la mesura que el seu treball se centra en realitats tan complexes i tant essencials per a un nen com el llenguatge i el cos.

Les classes s’estructuraran en mòduls mensuals de tres hores, combinant aspectes teòrics i pràctics. A la part teòrica es farà una introducció de conceptes, a partir de la lectura de un breu text que es distribuirà prèviament als participants. A la part pràctica, es treballarà a partir del comentari d’observacions presentades pels participants.

Els docents d’aquest curs són tots ells professionals amb llarga experiència en atenció als infants i extensa trajectòria professional.

A l´adjunt trobareu el programa del curs i més informació. 

Laura Canedo. Psicòloga clínica i psicoanalista. Membre de la ELP i de la AMP. Psicòloga i supervisora d’escoles bressol.
- Enric Berenguer.
- Laura Canedo.
- Pilar Foz.
- Josep Maria Panés.
- Mariela Roizner.
25
9
Normal: 190 €
Soci: 165 €
Hotel d´Entitats de La Pau . Barcelona
Pere Vergés, 1, 6a. planta 08020 Barcelona
2 de febrer, 16 febrer, 16 març, 13 abril, 11 maig i 15 juny de 2018
16-19h
18h
Descarregar Adjunt (Programa primera infáncia; un laberint a transitar- 2 de febrer.pdf)
Descarregar Adjunt (Primera infància un laberint a transitar- E.Berenguer, L.Canedo, P.Foz, J.M. Panés i M. Roizner.pdf)