Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

10/11/2021 -

Síndrome d´alcoholisme fetal

Adreçat a: Professionals de CDIAPs, educadors i terapeutes.

 

Introducció

 

En el procés de creixement de nens adoptats , han consultat en el serveis de psiquiatria , psicologia i neurologia, famílies les quals varen acollir a nens i nenes menuts que al créixer han anat presentant diferents dificultats, tant neurològiques com de retard cognitiu, o trastorns de personalitat. Infants que es diagnostiquen per les característiques que presenten, ja que en la majoria de casos no es coneixen els antecedents familiars.

 

Hi ha important variabilitat de simptomatologia i per tant requereix un estudi minuciós de cada cas, orientant a les famílies e iniciant processos per tal de poder atendre les

diferents dificultats que presenten. Es fonamental l' atenció multidisciplinària la qual cosa permet proporcionar comprensió i ajuda rigorosa i adequada a cadascú.

 

Objectius Generals

 

Conèixer que es un SAF i les conseqüències i tractaments.

 

 

Metodologia

 

Presentació Powerpoint i casos clínics.

 

 

Programa

 

Presentació i anàlisi del diagnòstic del SAF.

Tractaments neurològics, psiquiàtrics, psicològics i educatius.

Treball amb pares.

ACAP
Remei Tarragó Riverola:
Psiquiatra Psicoterapeuta FETB. Formació amb Adopcions ¡ experiència amb SAF.
25
8
Normal: 75 €
Soci: 60 €
ZOOM/ HOTEL D´ENTITATS LA PAU
PER CONFIRMAR online i /o presencial
10 I 17 de novembre de 2021
12-14h
4h
Descarregar Adjunt (ACAP 2021 Sídrome alcoholisme fetal .pdf)