Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

15/10/2021 -

El treball amb les famílies a l’atenció precoç

Adreçat a: Professionals dels centres d’atenció precoç i infantil.

Introducció

Les demandes de diagnòstics i tractaments als centres d’atenció precoç les fan sovint els pares, bé sigui per pròpia iniciativa, bé sigui indicació d’algú altre. En qualsevol cas, l’infant és portat a tractament i, per acollir-lo, cal necessàriament incloure en el treball al seu altre.

Les dificultats que es plantegen sovint, en el procés diagnòstic mateix, tenen a veure amb el lloc que ocupa el nen o la nena en aquell que és el seu altre primordial. Treballar amb els pares a dins del despatx, mantenir-los fora, respondre o no a la seva demanda de pautes, interpretar eventualment la seva implicació en la problemàtica que presenta el seu fill, ... Totes aquestes qüestions apareixen amb més o menys rellevància en el treball ambulatori, sigui quina sigui la disciplina des de la qual s’intervé.

A més, en la situació actual en la que l’atenció presencial no sempre és possible els pares plantegen preguntes noves, preocupacions pròpies d’aquest moment o tendeixen a desaparèixer de la proposta de mantenir el vincle amb ells per telèfon o via telemàtica.

Aquest curs girarà entorn a la importància de tenir en compte als pares i mares, a la família en general, en el tractament de les dificultats que presenta el nen o la nena.

 

 

 

Objectius Generals

Localitzar en el cas per cas la pregunta que porta als pares i mares a consultar i la dificultat principal que es presenta en el tractament.

Entendre, en els casos en els que no es localitza la demanda, les possibilitats de produir-la, les maneres d’implicar als progenitors en el tractament del nen o nena i la conveniència d’introduir el diagnòstic, segons les funcions pròpies de la disciplina de cada professional.

Construir cada cas a partir de la interpretació que cada nen i nena pot fer del tipus de família que té, per tal de localitzar quin és el lloc que l’infant allí ocupa.

Interpretar els fenòmens de no-separació, rebuig, negació, malentès o protecció excessiva que aparèixer durant l’atenció.

 

 

Metodologia

Curs previst per a tres sessions de 2,5 hores de durada cadascuna.

Cada sessió contemplarà una part teòrica introductòria a partir de textos de referència que aborden aspectes diversos del tema del curs, i un temps per a la discussió entorn a les vinyetes aportades pels alumnes i pel propi docent.

 

Programa

 

Sessió 1:

Acollida de la família i dificultats amb la demanda.

L’establiment del vincle transferencial amb la terapeuta.

 

Sessió 2:

El nen com a símptoma dels pares o a objecte de gaudi parental.

El nen fora del vincle i sense límits.

 

Sessió 3:

Intermitències en les etapes de la criança de l’infant.

Dificultats de separació.

Fenòmens de rebuig de les famílies i interrupcions en el tractament.

ACAP
Iván Ruiz Acero: Psicoanalista. Membre de la Escola Lacaniana de Psicoanàlisi i de l’Associació Mundial de Psicoanàlisi.
50
10
Normal: 130 €
Soci: 110 €
Zoom
Videoconferència
15 d´octubre, 19 de novembre, 17 de desembre de 2021
10:30 - 13h
7,5h