Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

28/09/2021 -

SEMINARI D'ANÀLISI DE CASOS PER A PROFESSIONALS DEL TREBALL SOCIAL (CDIAP)

Objectius Generals

Oferir un espai que:

- Faciliti a les participants, l'anàlisi i comprensió de la tasca diària i ajudi a la intervenció més útil

- Permeti compartir en grup, experiència i aprenentatge

- Ajudi a la construcció i enfortiment del rol professional

 

 

Metodologia

 Anàlisi del material presentat, mitjançant dinàmica participativa.

 

 

Contingut

 Partim del material (caso/situació) plantejat per les participants, del qual s'analitzarà: la primera atenció (demanda/problema) així com el procés d'intervenció (evolució i possibles dificultats relacionades amb la situació en si, la família/nen i a la pròpia professional).

 

ACAP
Rosa González Merino. Treballadora Social. Docent i Supervisora
10
5
Normal: 125 €
Soci: 105 €
Zoom
Videoconferència
28 setembre, 19 d'octubre, 16 novembre i 14 desembre de 2021.
Dimarts de 17- 19 hores
8h
Descarregar Adjunt (SEMINARI D’ANÀLISI DE CASOS PER A PROFESSIONALS DEL TREBALL SOCIAL (CDIAP).pdf)