Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

27/05/2021 - Sobre la Síndrome Down  (Centrada en el desenvolupament dels infants de 0 a 6 anys)

Objectius Generals: 

Oferir als participants una formació sobre la síndrome de Down centrada en el desenvolupament dels infants de 0 a 6 anys.

ACAP
Victòria Rello, Clàudia Serramià, Dolors Torres, Natalia Buzunariz i Núria Ferrer
30
12
Normal: 125 €
Soci: 110 €
Plataforma ZOOM
Webinar
27/5, 3-10-17/06 i 1/07
16:15 - 17:45
7,5
Descarregar Adjunt (webinar Síndrome Down 0-6 anys.pdf)
Descarregar Adjunt (webinar Síndrome Down 0-6 anys.pdf)