Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

29/10/2020 -

NOVES dates, duració i horari

 La intervenció familiar en alguns escenaris de vulnerabilitat i dificultat social
- un espai de pensament grupal –

 

OBJECTIUS:
- Oferir un espai d'anàlisi i reflexió grupal, que ajudi a la comprensió d'alguns escenaris d'intervenció familiar, en el marc de l'atenció primerenca (CDIAP).
- Aprofundir en els elements d'intervenció amb famílies en l'abordatge d'aspectes psicosocials relatius als casos tractats.
- Facilitar la participació de les/els participants a partir del material relatiu a la pràctica (casuística) presentats per ells mateixos

CONTINGUTS:

El treball del curs, que posa l'accent en els aspectes pràctics, se centrarà en alguns dels escenaris de dificultat social familiar més freqüents en el marc del CDIAP:
a) Crisis evolutives i sobrevingudes.
b) Acompliment de la criança.
c) Condicions de vida desfavorables.
d) Immigració.
 

Estructura del curs

 

Primera sessió: AspectEs introductoris: Marc conceptual. Referències teòriques.

Segona sessió: Escenari de dificultat 1: FAMÍLIA y crisis. Espai per a la reflexió i l´ anàlisi de la situació plantejada: CAS PRÁCTIC.

Tercera sessió: Escenari de dificultat 2: FAMÍLIA i INMIGRACIÓ. Espai per a la reflexió i  anàlisi de la situació plantejada: CASO PRÀCTIC

Quarta sessió. Escenari de dificultat 3. FAMÍLIA  Y PARENTALITAT. Espai per a la reflexió i  anàlisi de la situació plantejada: CASO PRÀCTIC

 Cinquena  sessió. Escenari de dificultat 4. FAMÍLIA  I  CONDICIONS DE VIDA DESFAVORABLE. Espai per a la reflexió i  anàlisi de la situació plantejada: Material audiOvisual

 

 

 

 

Uns dies abans de l´inici del curs , es farà arribar als assistents el material bàsic teòric per a la sessió introductòria.

 

ACAP
Rosa González Merino. Diplomada en Treball Social. Docent i Supervisora.
12
6
Normal: 130 €
Soci: 120 €
Videoconferència
Virtual/zoom.us
Dijous 29 d´octubre, 5, 19 i 26 de novembre i 10 desembre
17- 19:30h
12.5h
Descarregar Adjunt (ACAP 2020 LA INTERVENCIÓ FAMILIAR EN ALGUNS ESCENARIS DE VULNERABILITAT I DIFICULTAT SOCIAL2.pdf)