Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

02/10/2020 -

CANVI DE DATA 2/10/2020

Implementació inicial de comunicació augmentativa en el CDIAP

Recursos i estratègies

Adreçat a: Logopedes i professionals de l’AP.

Introducció

Des de fa dècades la recerca ha evidenciat que la comunicació augmentativa (CA) possibilita millores significatives en el desenvolupament comunicatiu dels infants i augmenta la qualitat de vida de les famílies. Aquestes evidències han promogut i el progressiu interès dels professionals en quan la seva responsabilitat d’oferir als seus usuaris els suports, estratègies i acompanyament en la implementació de CA i per tant, la demanda en la formació i assessorament en la presa de decisions per iniciar els processos adequats. Als contextos de atenció primerenca les decisions de implementació dels recursos i les estratègies de CA son de una gran rellevància degut al període sensible de desenvolupament dels infants que atenem. Aquest procés de decisions requereix enfortir la nostra mirada sobre el que implica la CA en el nostre àmbit i resoldre qüestions que s’han instaurat al voltant de la seva implementació i ús i que poden estar actuant com barreres. En aquesta trobada parlarem d’algunes estratègies i recursos que poden ser útils en el moment d’iniciar-se en la implementació de CA. Parlarem de les principals evidencies de la recerca, del mites i realitats que envolten les decisions per introduir la CA i exemplificarem algunes decisions amb casos que hem portat des de la pràctica logopèdica en el CDIAP. El curs pretén focalitzar en les etapes inicials d’instauració de CA de baixa tecnologia considerant els criteris generals de l’ús en l’àmbit d’atenció primerenca i senyalar les decisions especifiques a través de l’exemplificació de casos.

 

Objectius Generals

 

  • Oferir informació sobre la importància de incorporar els recursos i les estratègies que ofereix la CA en l’àmbit de l’atenció primerenca.
  • Il·lustrar a través de casos les decisions per incorporar recursos i estratègies oferint evidències de la millora en la comunicació i altres àrees del desenvolupament.
  • Obrir un espai de intercanvi professional exposant experiències, preguntes, dubtes que poden estar bloquejant el procés de incorporació de CA en alguns casos candidats a CA.

 

Metodologia

 

El curs es desenvoluparà de manera virtual a través de la plataforma zoom. Es visualitzarà una presentació de suport per mostrar la informació prioritària.

S’exemplificaran casos en els quals s’han introduït recursos i estratègies de CA. Es comptarà amb un espai de intercanvi de preguntes amb els assistents.

 

Programa

  • 1. Consideracions preliminars
  • 2. Exposició de informació bàsica i evidencies que fonamenten l’ús de CA en edats primerenques.
  • 3. Exemplificació de casos
  • 4. Preguntes dels assistents

ACAP
Claudia Portilla: Fonaudiòloga i logopeda col·legiada CLC con formació en atenció primerenca i doctora en psicologia evolutiva i de l’educació per la Universitat de Barcelona. Logopeda en el CDIAP Aspanias des de l’any 2007 i professora associada a la UB des de 2005 en la Facultat de Psicologia i Facultat d’Educació. Professora col·laboradora en el Màster de dificultats d’aprenentatge i trastorns del llenguatge de la Universitat Oberta de Catalunya.
30
9
Normal: 30 €
Soci: 20 €
virtual / zoom.us
videoconferència
2 d´octubre de 2020
de 17h a 18.30h
1,5h.