Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

11/06/2020 - La Transexualitat i la infància

Introducció:

Durant dues trobades parlarem de transsexualitat en la infància. Només per això ja podríem dir  que es tracta d’un fet de discurs: en parlen alguns nens, nenes i famílies; centres i mitjans de comunicació.

Nosaltres intentarem apropar-nos a aquest fet, reflexionant d’entrada sobre qüestions primeres: La sexualitat humana i infantil i el concepte mateix de transsexualitat, en el seu esdevenir històric i dintre del marc conceptual psicoanalític. I, és clar, a l’interior d’un discurs, el contemporani, amb les seves teories de gènere i amb l’eclosió de la gran diversitat de fenòmens i manifestacions referits a les sexualitats. Per la qual cosa, finalment haurem de tornar al punt del que hem partit i plantejar-ho ara com una interrogació: és la transsexualitat infantil un fet- o un efecte- de discurs?

Però sens dubte, res d’això podrà esser capturat, ni de bon tros, sense recórrer a la pràctica clínica dels presents- ponents i oients- per tal de permetre’ns escoltar què ens diuen sobre la qüestió algunes nenes o nens.

Metodologia de treball: Exposició a càrrec dels docents i debat amb els participants inscrits que podran aportar exemples de la seva pràctica.

Programa

Tema 1: Conceptes bàsics sobre la sexualitat i la identitat sexual, des del marc psicoanalític – Inés Rosales

Tema 2: Història de la transsexualitat – Manuel Baldiz

Tema 3: Consideracions sobre els factors socials i culturals entorn l’increment del “fenomen trans” a la nostra contemporaneïtat – Inés Rosales

Tema 4: La transsexualitat pensada des de la Psicoanàlisi. Els protocols de reasignació sexual per als subjectes infantils- Manuel Baldiz

Tema 5: Exemples clínics per a l’aplicació pràctica dels conceptes desenvolupats:

Cas 1: Matilde Pelegrí

Cas 2: Laura Abadía

Altres casos, fragments o exemples aportats per els participants.

ACAP
· Inés Rosales, psicòloga clínica i psicoanalista.
· Manuel Baldiz, psiquiatra, psicoanalista.
· Matilde Pelegrí, psicòloga, psicoanalista.
· Laura Abadía, psicòloga, Master en Teoria i Pràctica psicoanalítica d’ACCEP.
30
12
Normal: 80 €
Soci: 70 €
Virtual
zoom.us
11, 18 i 25 de juny de 2020
de 10:00 a 12:30h
7,5h
Descarregar Adjunt (ACAP 2020 LA TRANSSEXUALITAT I LA INFÀNCIA .pdf)