Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

04/05/2020 - Espai de trobada per a Treballadors Socials dels CDIAPS  Dilluns de 17:30 a 19:00h

Espai de trobada entre col·legues, amb l'objectiu de compartir des de la pràctica, experiència, interrogants i troballes; així com d'escolta i suport mutu.
 

ACAP
Rosa González Merino. Diplomada en Treball Social. Docent i Supervisora.
10
5
Normal: 0 €
Soci: 0 €
Virtual
zoom.us
dilluns
de 17:30 a 19:00h
fins que duri el temps de confinament