Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

08/10/2020 -

La intervenció familiar en alguns escenaris de vulnerabilitat i dificultat social
- un espai de pensament grupal –

OBJECTIUS:


- Oferir un espai d'anàlisi i reflexió grupal, que ajudi a la comprensió d'alguns escenaris d'intervenció familiar, en el marc de l'atenció primerenca (CDIAP).
- Aprofundir en els elements d'intervenció amb famílies en l'abordatge d'aspectes psicosocials relatius als casos tractats.
- Facilitar la participació de les/els participants a partir del material relatiu a la pràctica (casuística) presentats per ells mateixosCONTINGUTS:

El treball del curs, que posa l'accent en els aspectes pràctics, se centrarà en alguns dels escenaris de dificultat social familiar més freqüents en el marc del CDIAP:
a) Crisis evolutives i sobrevingudes.
b) Acompliment de la criança.
c) Condicions de vida desfavorables.
d) Immigració.
METODOLOGIA:

- Cada sessió s'iniciarà amb una part introductòria: Referències teòriques al model “útil” en cadascun dels escenaris.
- Anàlisi en grup de situacions de pràctica (escenaris de dificultat plantejat en continguts), aportat per els/les participants.
o Del material aportat s'analitzarà:
· La primera atenció (la demanda)
· La dinàmica del procés (Anàlisi dels diferents sistemes intervinents (família, entorns de relació, professional i equip)
· El tancament/derivació
- Espai per a les conclusions (Guia de mínims)

 

ACAP
Rosa González Merino. Diplomada en Treball Social. Docent i Supervisora.
20
12
Normal: 136 €
Soci: 126 €
Hotel d´Entitats de La Pau . Barcelona
Pere Vergés, 1, 6a. planta 08020 Barcelona
8 i 23 d’octubre i 5 i 20 de novembre de 2020.
Dijous: de 16-20h / Divendres: de 10-14 h.
16h
Descarregar Adjunt (ACAP 2020 LA INTERVENCIÓ FAMILIAR EN ALGUNS ESCENARIS DE VULNERABILITAT I DIFICULTAT SOCIAL.pdf)