Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

08/06/2020 - Curs Pors i mentides en la infantesa (2n nivell)

Adreçat als professionals dels centres d’atenció precoç que van participar en la primera i segona edició del curs Pors i mentides en la infantesa.

Presentació

En aquest segon nivell del curs, reprendrem les qüestions teòries fonamentals, que vam estudiar en relació a les pors i les mentides com a fenòmens consubstancials a l’entrada dels nens i les nenes en el llenguatge. Donat que són sovint un motiu de consulta en l’atenció precoç, aprofundirem en l’anàlisi d’alguns casos de la práctica pròpia dels participants i ampliarem el camp d’estudi a les fòbies i l’angoixa que les acompanya.

Sobre les fòbies, comptem a més amb importants contribucions de psicoanalistes que van treballar amb deteniment alguns casos i que, a partir d’aquests, van fer avançar a la teoria el que avui s’anomenen fòbies infantils i la manera de distingir-les de les pors. Així, ens proposem estudiar el cas Juanito (de Sigmund Freud), el cas Richard (de Melanie Klein) i cas Elena (d’Éric Laurent). Tots tres estudis de casos ens aportaran elements crucials per a l’abordatge i el tractament de les pors i les fòbies a la primera infància.

ACAP
Iván Ruiz Acero
Psicoanalista. Membre de la Escola Lacaniana de Psicoanàlisi i de l’Associació Mundial de Psicoanàlisi
20
12
Normal: 75 €
Soci: 65 €
zoom.us
Online
8, 10, 15, 17 i 22 de juny de 2020
de 11 a 13h
10h