Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

17/02/2021 - Disfàgia pediàtrica

Introducció

En els darrers temps ha augmentat els pacients que s’atenen els centres d’atenció precoç diagnosticats de disfàgia pediàtrica. Fet que ha provocat un augment de la demanda sobre aquesta simptomatologia, per tal de poder proporcionar una atenció més específica als infants i a les seves famílies. 

 

Objectius Generals

L’objectiu principal del curs és proporcionar les eines a les/als professionals d’atenció

precoç per tal que puguin atendre els infants amb disfàgia pediàtrica en els seus

CDIAP’s. 

 

Metodologia

La metodologia que s’emprarà durant el curs consta d’una part més teòrica on s'intentarà proporcionar els coneixements bàsics sobre la disfàgia pediàtrica. I una part més pràctica mitjançant casos clínics. 

 

Programa

 

• Alimentació infantil. 

• Introducció a la disfàgia pediàtrica. 

• Valoració de la disfàgia pediàtrica. Pràctica. 

• Tractament de la disfàgia pediàtrica.

  • Dubtes i preguntes.

ACAP
Anna Milà Pascual- Logoeda especialitzada en disfàgia pediàtrica i Fisioterapeuta infantil. Logopeda del CDIAP Delta.
20
12
Normal: 70 €
Soci: 60 €
Grups de Treball: 55 €
Logopedes
Hotel d´Entitats de La Pau . Barcelona
Pere Vergés, 1, 6a. planta 08020 Barcelona
17 de febrer de 2021
de 15 a 19h
4h.
Descarregar Adjunt (ACAP 2021 DISFÀGIA PEDIÀTRICA.pdf)