Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

07/02/2020 -

Desenvolupament normal, dificultats i trastorns (TEL) en el vincle emocional i cognitiu en construcció de la comunicació i el llenguatge

Introducció i objectius generals

A partir de la descripció dels vincles i les activitats naturals per a l’activitat comunicativa, es mostrarà la seva progressiva complementació, acompanyament i substitució pel llenguatge. Es revisaran els factors que incideixen en les dificultats maduratives (retard -  RL) o permanents (trastorn – TEL/TDL) que pot comportar en les seves funcions expressives, regulatives i informatives per a la comprensió i l’expressió personal, social i escolar.   

 

Metodologia

Preparació prèvia dels assistents amb lectures i discussions en grups. Es forniran dos articles del ponent i un power point.

Enviament de qüestions i generals o concretes  (amb material per a la seva anàlisi)

Exposició per power point a disposició dels assistents

 

Programa

1. Intercanvi natural:  Vincle, condicions i habilitats. Intencionalitat, teoria inicial de la ment i significació entesa i oferta. Precursors per una comunicació sense trastorns (TEL) (1 hora)

2. De l’acció conjunta, al gest i la paraula: El camí natural i el simbòlic. Desplaçament físic i mental (emotiu i cognitiu) dels continguts compartits. Bases per a uns bons fonaments per evitar el curs cap al TEL (2hores)

3. La construcció de les categories dels components de la comunicació, la parla i el llenguatge i les seves dificultats: Competències i procediments en la construcció de l’harmonia evolutiva necessària  entre els components del llenguatge llenguatge. (2 hores). Sortir del TEL es possible? Utilitat de les estratègies de simplificació.

Nota: El programa pot ser modificat en funció dels interessos d’organització o dels assistents.

 

ACAP
Miquel Serra : Catedràtic j. De Psicología de la Comuniació i el Llenguatge. Facultat de Psicología, Universitat de Barcelona. (Veure CV breu adjunt)
30
12
Normal: 65 €
Soci: 55 €
Grups de Treball: 50 €
Logopedes
Hotel d´Entitats de La Pau . Barcelona
Pere Vergés, 1, 6a. planta 08020 Barcelona
7 de febrer de 2020
9-14h
5h.