Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

31/01/2020 -

Pors i mentides en la infantesa

Introducció

És poc habitual trobar un nen o una nena que no hagi passat, des de ben d’hora, per l’experiència de la por o que no hagi sorprès als pares amb alguna mentida. L’experiència de la por i l’ús de la mentida són consubstancials a l’entrada dels nens en el llenguatge. Les mentides es fan amb paraules però les pors, també. Esdevenen sovint una dificultat en la criança dels fills i són en ocasions motius de consulta.

Quina vinculació podem establir entre la por i la mentida i per què apareixen en el mateix moment de la vida del nen o la nena? Per què en alguns casos alguns nens no arriben a mentir o la por sobrepassa els límits del que pot ser dit i suportat?

Quan són motiu de consulta és habitualment perquè s’han convertit en una dificultat que interfereix el vincle entre pares i fills. Ara bé, tampoc per als professionals és senzill entendre quina funció tenen les mentides que preocupen als pares o per què al nen o a la nena les pors no el deixen dormir, no li permeten quedar-se sol o esdevenen una fòbia que s’extèn progressivament en la seva vida quotidiana.

Aquest curs abordarà ambdues qüestions partint de com es troben íntimament lligades amb les particularitats de cada cas en concret i com poden ser abordades en un treball a partir de la paraula.

 

 

Metodologia

Curs previst per a tres sessions de quatre hores de durada.

Cada sessió contemplarà una part teòrica introductòria a partir de textos de referència que aborden aquestes qüestions, i un temps per a la discussió entorn a les vinyetes aportades pels alumnes i pel propi docent.

 

Aspectes teòrics:

  • L’entrada del nen en el llenguatge i en el vincle amb l’altre.
  • La mentida i l’accès al simbòlic.
  • La por i allò innombrable.
  • El motiu de consulta dels pares i el símptoma del nen.
  • El nen com a símptoma dels pares, el nen com a objecte de gaudi parental.
  • Les pors i les mentides com a ressort per a un treball terapèutic.

ACAP
Iván Ruiz Acero
Psicoanalista. Membre de la Escola Lacaniana de Psicoanàlisi i de l’Associació Mundial de Psicoanàlisi.
30
10
Normal: 95 €
Soci: 80 €
Hotel d´Entitats de La Pau . Barcelona
Pere Vergés, 1, 6a. planta 08020 Barcelona
31 de gener i 21 de febrer de 2020
10-14h
8h.
Descarregar Adjunt (ACAP 2020 - Pors i mentides en la infantesa.pdf)