Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

25/10/2019 -

LA VALORACIÓ QUALITATIVA DEL LLENGUATE

EINA PEL DIAGNÒTIC DEL TRASTORN DEL LLENGUATGE

Introducció

La valoració qualitativa del llenguatge qualitativa aporta informació valuosa sobre el funcionament emocional, relacional, cognitiu i lingüístic del nen.

Objectius

L’objectiu d’aquest curs és aprofundir en la comprensió dels nens amb dificultats d’adquisició del llenguatge mitjançant una valoració qualitativa dels llenguatge en relació als processos de diferenciació i d’accés a la simbolització.

Continguts

-Exposició teòrica sobre els processos mentals primaris en relació als orígens del pensament i a la capacitat de simbolització

-Valoració global d’un cas clínic

Metodologia

Després de l’exposició teòrica, passarem a presentar el cas d’un nen/a amb un trastorn del llenguatge i farem una valoració qualitativa del seu joc i el seu llenguatge, per tal de mirar de comprendre el seu funcionament mental, relacional i lingüístic.

Programa

  • Exposició teòrica
  • Presentació del vídeo d’un fragment de sessió
  • Valoració qualitativa de la transcripció del llenguatge i d’una sessió de joc del cas presentat
  • Presentació de la història clínica del nen
  • Valoració global del cas
  • Articulació amb la teoria

 

ACAP
Maria Rinos Martí
Pedagoga i logopeda- Logopeda del Servei de Logopèdia de Sant Joan de Déu (1975-1987)- Professora de l’escola de Patologia del llenguatge de l’Hospital de Santa Creu i Sant Pau (1985-2001)- Logopeda del CDIAP de Sant Feliu i Sant Vicenç dels Horts (1987-2018)

-Marta Bahima Borràs
Logopeda i psicòloga – Logopeda i psicòloga del CDIAP de Sant Feliu i Sant Vicenç dels Horts (2004-actualitat)
25
12
Normal: 65 €
Soci: 50 €
Grups de Treball: 40 €
Logopedes
Hotel d´Entitats de La Pau . Barcelona
Pere Vergés, 1, 6a. planta 08020 Barcelona
25 d'octubre
de 10h a 14h
4h
Descarregar Adjunt (ACAP 2019 LA VALORACIÓ QUALITATIVA DEL LLENGUATGE.pdf)