Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

15/11/2019 -

TALLER D'APLICACIÓ, CORRECCIÓ I INTERPRETACIÓ DE LES ESCALES BAYLEY DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL-III

Introducció

L'avaluació del desenvolupament de l'infant és un procés complex i dinàmic que ens permet detectar possibles retards i/o desviacions i donar resposta terapèutica amb la major brevetat possible.

La finalitat de l'avaluació és obtenir una valoració del perfil cognitiu, de llenguatge i/o d’altra simptomatologia específica, que ens resultarà útil per tal d'elaborar un pla d'intervenció ajustat a les necessitats de cada infant. D'altra banda, podrem establir una línea base que ens permetrà valorar l'evolució, confirmar o replantejar les impressions diagnòstiques, així com fer un seguiment de l'eficàcia de la intervenció terapèutica.

L'ús d'un instrument estandarditzat en l'avaluació global del desenvolupament aporta una dada més que pot sumar un element de precisió i d'objectivitat a la impressió diagnòstica.

 

Sobre la Bayley-III

Les Escales Bayley del desenvolupament Infantil-III estan reconegudes internacionalment com a referència actual per a l'avaluació del desenvolupament funcional dels bebès i infants entre 1 i 42 mesos.

Són un instrument que ajuda a detectar possibles retards en el desenvolupament dels infants. Permeten quantificar el rendiment de l'infant a partir de l’observació de la seva interacció amb estímuls dissenyats per a cridar la seva atenció.

Les diferents escales que composen les Escales Bayley-III; Escala Cognitiva, Escala de Llenguatge, Escala Motora permeten obtenir un perfil de desenvolupament especialment útil en aquells casos d'infants amb trastorns específics o desenvolupaments disharmònics.

 

Objectiu i mètode

L'objectiu del taller és aportar als participants coneixements sobre l'aplicació, correcció i interpretació de la prova, des d'una visió pràctica basada en l'experiència de l'equip de psicologia clínica del CDIAP Parc Taulí.

El taller es durà a terme des d'una metodologia teòrica, pràctica i interactiva. S'explicaran breument aspectes tècnics de la prova, quines àrees avalua i el material a utilitzar. Es donarà especial importància a l'anàlisi pràctica de diferents perfils de casos i vídeos d'aplicació de la prova a infants atesos en el CDIAP Parc Taulí.

 

Programa

15 de novembre (3 hores):

 • Visió general de la Bayley-III; novetats de la nova versió, contingut i estructura.
 • Experiència de l'infant, de la família i del clínic davant l'aplicació de la Bayley-III.
 • Aplicació, puntuació i correcció.
 • Estratègies d'aplicació de la Bayley-III en diferents grups clínics.
 • Puntuacions, significat i interpretació.
 • Correlació amb altres proves.

 

22 de novembre (3 hores):

 • Aportació de la Bayley-III a l'avaluació i seguiment d'infants amb diferents expressions simptomàtiques:
  • Infants amb sospita de dificultats en la comunicació, relació i flexibilitat.
  • Infants amb sospita de retard evolutiu o discapacitat intel·lectual.
  • Infants amb retard de llenguatge.
  • Infants amb tendència a la impulsivitat i dificultats per al sosteniment de l'atenció.
  • Infants amb risc en el seu desenvolupament.
 • Reflexió sobre l'aportació de la Bayley-III al diagnòstic interdisciplinar del CDIAP.

 

ACAP
Montserrat Torras, Inés González, Montserrat Guillamón, Ariadna Ramírez, Aroa Gómez i Sara Vega, psicòlogues clíniques del CDIAP Parc Taulí que varen col·laborar en l'adaptació de la Bayley-III (traducció i revisió tècnica del material del test, adaptació
25
12
Normal: 90 €
Soci: 70 €
Hotel d´Entitats de La Pau . Barcelona
Pere Vergés, 1, 6a. planta 08020 Barcelona
15 i 22 novembre de 2019
de 10h a 13h
6h
Descarregar Adjunt (15-22 nov escala Bayley.jpg)