Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

26/09/2019 - 26 de setembre, NOVA DATA 

 Renda Garantida de la Ciutadania, compatibilitat i incompatibilitat.

Adreçat a tots els treballadors de l'àmbit social, educadors, terapeutes ocupacionals, informadors...

                                                             

Objectius Generals

Les prestacions econòmiques i ajudes  de caire social són un conjunt de mesures que posen en funcionament les diferents administracions per  a preveure, reparar o superar determinades situacions de infortuni o estats de necessitat concrets, que solen originar una pèrdua d'ingressos o un excés de despeses en les persones que els  pateixen.

Un bon coneixement d’aquestes prestacions ,i  dels seus drets i requisits d’accés, permeten avaluar, durant el procés de diagnòstic i intervenció social, la possibilitat d’accedir a aquest tipus mesures per part dels usuaris dels serveis socials municipals, donant una resposta i orientació de qualitat des de la proximitat que aporta la tasca diària

 

Metodologia

Exposició teòrica, amb suport gràfic, amb presentació de casos pràctics i la seva resolució a partir del treball en grup. Adequació del casos al àmbit professional.

 

Programa

  1. Renda Garantida de la Ciutadania:
  • Prestació
  • Complement
  1. Compatibilitat i incompatibilitat de Prestacions:
  • Entre les prestacions de la Seguretat Social, i entre les Autonòmiques.
  1. Prestació per atendre necessitats bàsiques

Acap
Elsa Salgado Álvarez. Llicenciada en ciència política i sociologia. Diplomada en Treball Social. Tècnica en gestió i resolució de prestacions del sistema de la seguretat social i altres Administracions públiques.
30
9
Normal: 55 €
Soci: 45 €
Grups de Treball: 35 €
Treballadors Socials
Hotel d´Entitats de La Pau . Barcelona
Pere Vergés, 1, 6a. planta 08020 Barcelona
dijous, 26 de setembre de 2019
De 15 a 19 h.
4h
Descarregar Adjunt (26-9 programa renta garantida- modif. horari png.png)