Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

17/10/2019 -

Infància i parentalitat

Adreçat a professionals que ja treballen amb nens en diverses institucions. S'orienta a la formació continuada de neuropediatres, psicòlegs, pedagogs, logopedes, mestres i educadors.
 
Introducció
Proposem per a aquest curs identificar quins són els vincles que es constitueixen actualment a les famílies, i veure com aquests incideixen en la subjectivitat del nen.
Es constata que la família, tal com la coneixíem, en tant que espai social ordenat segons regles establertes, ha entrat en declivi. Les famílies, sovint ja no responen als models tradicionals d’altres èpoques. En l’actualitat, aquestes s’inscriuen com a pacte civil que permet i facilita la inclusió de nombrosos tipus de configuracions (monoparentals, homoparentals, d’acollida, d’adopció, extensa, biològica, etc.). I som els professionals que treballem amb primera infància els que ens trobem amb les seves incidències clíniques i amb els efectes subjectius que se’n desprenen d’aquestes noves configuracions.
Què és esser pare? Què és esser mare? Cada vegada es fa més palesa la manca d’una resposta definitiva a aquestes preguntes, la qual cosa fa més valuosa l´ orientació de la psicoanàlisi, de tant en quant ens permet fer un nou ordenament a partir de prendre-les com a funcions.
Per altra banda, veiem també com el discurs de la ciència, acompanyat del desenvolupament de les noves tècniques, promou la reproducció humana al marge de llaços socials i familiars, fent possible portar un nen al món sense la necessitat d’un pare, d’una parella parental, del mateix cos…, en funció de les eleccions.
Els nous símptomes que veiem en el desenvolupament de la subjectivitat del nen no són aliens als discursos de l’època. Aquests són ja una forma de resposta que haurem d’abordar com a tal. Són una resposta a la dificultat, en la infància, per dir sobre allò que els determina, per elaborar un saber sobre les marques de la seva història, sobre la relació al seu cos, al llenguatge i a l’Altre.
L'especificitat dels CDIAP en el camp de la primeríssima infància ens ha permès durant anys investigar al voltant de la resposta que cada subjecte dóna enfront al trauma que l'habita. Els més petits s'han convertit en l'objecte d'una batalla en la qual l'amo del segle XXI tracta d'imposar els seus significants segregatius.

 

Objectius Generals

Conèixer la conformació de la subjectivitat de la infància i les seves vicissituds

Detectar, valorar i donar una resposta als nous símptomes de la infància

Dilucidar en cada cas la forma en què incideix la família en la subjectivitat dels nous símptomes

 

Metodologia

El curs està enfocat a professionals que ja treballen amb nens en diverses institucions. S'orienta a la formació continuada de neuropediatres, psicòlegs, pedagogs, logopedes, mestres i educadors.

La metodologia inclou l´ exposició teòrica al voltant de la lectura de textos, tallers pràctics i exposició de casos.

Es contemplen 6 sessions de 4 hores. Al llarg de les diferents classes es plantejaran lectures i anàlisi de casos que permetin il·lustrar els continguts proposats.

 

Programa

17/10  L’infant i els seus partenaires. Laura Canedo

24/10 Funcions parentals i nous símptomes en la infància. Enric Berenguer

31/10 L’actualitat de la demanda. Mariela Roizner

7/11 Respostes infantils als ideals d’època. Pilar Foz

21/11 Ficcions infantils i familiars. Pilar Foz

28/11 Cloenda. Laura Canedo

Cronograma 
 
 

ACAP
Enric Berenguer. Psicòleg clínic i psicoanalista en pràctica privada a Barcelona. Membre de la ELP i de la AMP. Supervisor clínic del CDIAP de St. Boi i del CSMIJ de Calella de la Costa.

Laura Canedo. Psicòloga clínica i psicoanalista en pràctica priva
30
11
Normal: 245 €
Soci: 220 €
Hotel d´Entitats de La Pau . Barcelona
Pere Vergés, 1, 6a. planta 08020 Barcelona
17, 24, 31 d´octubre i 7, 21 i 28 de novembre
de15 a 19h.
24
Descarregar Adjunt (ACAP 2019 infancia i parentalitat.pdf)