Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

25/04/2019 -

DRETS SOCIALS i AJUDES SOCIALS

Curs adreçat a tots els treballadors de l'àmbit social, educadors, terapeutes ocupacionals, informadors, etc.  

Objectius Generals

Les prestacions econòmiques i ajudes  de caire social són un conjunt de mesures que posen en funcionament les diferents administracions per  a preveure, reparar o superar determinades situacions de infortuni o estats de necessitat concrets, que solen originar una pèrdua d'ingressos o un excés de despeses en les persones que els  pateixen.

Un bon coneixement d’aquestes prestacions, i  dels seus drets i requisits d’accés, permeten avaluar, durant el procés de diagnòstic i intervenció social, la possibilitat d’accedir a aquest tipus mesures per part dels usuaris dels serveis socials municipals, donant una resposta i orientació de qualitat des de la proximitat que aporta la tasca diària

 

Metodologia

Exposició teòrica, amb suport gràfic, amb presentació de casos pràctics i la seva resolució a partir del treball en grup. Adequació del casos al àmbit professional.

 

Programa

PROGRAMA:

 

  1. SEGURETAT SOCIAL:

Prestació per fill a càrrec

Prestació per naixement mare amb discapacitat del 65%

Prestació d’orfandat

Prestació de Maternitat contributiva

Prestació de Maternitat no contributiva

Prestació de Paternitat

Prestació per cura de menors afectats per càncer o altre malaltia greu.

        2.AGÈNCIA TRIBUTARIA:

Deducció maternitat

Deducció de família nombrosa

Deducció família monoparental.

      3. DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIAL I FAMILIA

Reconeixement de grau

Família nombrosa

Família monoparental

      LAPAD-

     Renda Garantida de la Ciutadania

      PUA

Subsidi de mobilitat i transport

 

       4.-ICS       

       5.-DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT.

ACAP
Elsa Salgado Álvarez. Llicenciada en ciència política i sociologia.Diplomada en Treball Social.Tècnica en gestió i resolució de prestacions del sistema de la seguretat social, i altres Administracions públiques.
30
8
Normal: 55 €
Soci: 45 €
Grups de Treball: 35 €
Treballadors Socials
Hotel d´Entitats de La Pau . Barcelona
Pere Vergés, 1, 6a. planta 08020 Barcelona
25 d´abril de 2019
15 a 19 h
4h
Descarregar Adjunt (ACAP 2019 drets socials i ajudes.pdf)