Pere Vergés, 1-7°. 08020 - Barcelona
93 498 71 28 - acap@acap.cat

28/03/2019 -

AJORNAT  Infància i parentalitat

Adreçat als professionals que ja treballen amb nens en diverses institucions. S'orienta a la formació continuada de neuropediatres, psicòlegs, pedagogs, logopedes, mestres i educadors. 

Introducció 

Proposem per a aquest curs identificar quins són els vincles que es constitueixen actualment a les famílies, i veure com aquests incideixen en la subjectivitat del nen. 
Es constata que la família, tal com la coneixem, com a espai social regulat per regles tradicionals, ha caigut en desús. Les famílies ja no responen als models tradicionals d'altres èpoques. En l'actualitat la família s'inscriu com a pacte civil per a facilitar la inclusió de tota mena de configuracions (monoparentals,

homosexuals, d'acollida, d'adopció, extensa, biològica, etc.). Als professionals de la primera infància ens toca veure quin tipus d'incidència clínica i/o d'efectes subjectius es detecten a partir d'aquestes noves configuracions de famílies. 
També veiem com el discurs de la ciència, amb les seves noves tècniques, promou la reproducció humana al marge de llaços socials i familiars, fent possible portar un nen al món sense la necessitat d'un pare, d'una parella parental, del mateix cos, en funció de les eleccions. 
Què és esser pare? Què és esser mare? Sent que no hi ha una resposta definitiva a aquestes preguntes, la psicoanàlisi ens permet orientar-nos prenent-les com a funcions. 
Els nous símptomes que veiem en el desenvolupament de la subjectivitat del nen no són aliens als discursos de l'època. Aquest són ja una forma de resposta que haurem d'abordar com a tal. Són una resposta a la dificultat, en la infància, per dir sobre allò que els determina, per elaborar un saber sobre les marques de la seva història, sobre la relació al seu cos, al llenguatge i a l'Altre. 
L'especificitat dels CDIAP en el camp de la primeríssima infància ens ha permès durant anys investigar al voltant de la resposta que cada subjecte dóna en enfront del trauma que l'habita. Els més petits s'han convertit en l'objecte

d'una batalla en la qual l'amo del segle XXI tracta d'imposar els seus significants segregatius. 
 
Objectius Generals 
• Conèixer la conformació de la subjectivitat de la infància i les seves vicissituds 
• Detectar, valorar i donar una resposta als nous símptomes de la infància 
• Dilucidar en cada cas la forma en què incideix família en la subjectivitat dels nous símptomes. 
 
Metodologia 
La metodologia inclou l'exposició teòrica al voltant de la lectura de textos, tallers pràctics i exposició de casos. 
Es contemplen 6 sessions de 4 hores. Al llarg de les diferents classes es plantejaran lectures i anàlisi de casos que permetin il·lustrar els continguts proposats. 
 
Programa 
21/3 L'infant i els seus partenaires. Laura Canedo. 
4/4 Funcions parentals i nous símptomes en la infància. Enric Berenguer. 
11/4 L'actualitat de la demanda. Mariela Roizner. 
16/5 Respostes infantils als ideals d'època. Pilar Foz. 
23/5 Ficcions infantils i familiars. Pilar Foz. 
30/5 Cloenda. Laura Canedo. 

 

ACAP
Enric Berenguer. Psicòleg clínic i psicoanalista en pràctica privada a Barcelona. Membre de la ELP i de la AMP. Supervisor clínic del CDIAP de St. Boi i del CSMIJ de Calella de la Costa.

Laura Canedo. Psicòloga clínica i psicoanalista en pràctica priv
2
1
Normal: 245 €
Soci: 220 €
Hotel d´Entitats la Pau
Hotel d´Entitats de la Pau Pere Vergés, 1 planta 6. Barcelona
Dijous 28 de març , 4 i 11 d´abriL, 16, 23 i 30 de maig de 2019.
de 15 a 19h.
24
Descarregar Adjunt (ACAP 2019 infancia i parentalitat.pdf)